Zdravotnictví - nelékařské obory

 
 

Psychologia pedagogika a profesijna komunikacia Prakticka časť

Renáta Pánisová / RUAH
Jazyk: slovenský
Počet stran 203 stran
Formát: Nelze měnit formátování a velikost textuinfo
ebux cena 194 Kč
 
 
 
Dostupná pro:
Wooky
oblíbená eKniha

Více o knize

Predkladaná praktická časť publikácie Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia  obsahovo nadväzuje na jej teoretickú časť s rovnomenným názvom. Praktická časť Psychológie, pedagogiky a profesijnej komunikácie zahŕňa kapitoly týkajúce sa základov vývinovej psychológie, sociálnej komunikácie, profesijnej komunikácie, zdravotníckej psychológie a zdravotnej výchovy. Vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie na SZŠ v študijnom odbore zdravotnícky asistent MZ SR. Jednotlivé kapitoly sú spracované tak, aby dané témy na seba logicky nadväzovali. Pracovné listy, cvičenia, postupy, aktivity sú zamerané na praktický výcvik v danej oblasti, slúžia k získaniu vedomostí, informácií a vytvoreniu vlastných postojov a názorov k študovanej problematike. Spracovaný materiál je určený pedagógom a študentom nelekárskych zdravotníckych odborov, pracovníkom pomáhajúcich profesií, ale aj zdravotníkom v praxi. 

Zámerom publikácie bolo vytvoriť študijný materiál tak, aby viedol k inšpirácii, vlastnej samostatnej úvahe a implementácii poznatkov a postojov v zdravotníckej praxi.Zajímavost

Renáta Pánisová sa narodila v Bojniciach. Ukončila štúdium ošetrovateľstva na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine UK v Bratislave. Uskutočnila doktorandské štúdiá a pracuje na SZŠ v Nitre.