Odborná literatura

 
 

Auto layout - návod pre vývojárov i grafikov

Peter Druska / Elist s. r. o.
Jazyk: slovenský
Počet stran 52 stran
Formát: Lze měnit formátování a velikost textuinfo
ebux cena 144 Kč
 
 
 
Dostupná pro:
Wooky
Kindle
PocketBook
oblíbená e-kniha

Více o knize

Pre koho je určená

Táto ekniha je určená každému iOS vývojárovi, ktorý chce vyvíjať univerzálne aplikácie prispôsobiteľné akémukoľvek rozlíšeniu, či orientácii zariadenia. Objasní základy obmedzení Auto Layoutu, spojených prvkov a tried veľkostí. Na polopraktických ukážkach si predvedieme, aký silný tento nástroj je.

Ekniha je určená taktiež grafikom, ktorí chcú vytvárať používateľské rozhrania pre iOS aplikácie. Je pre nich vhodná hlavne z toho dôvodu, že umožňuje priame zásahy do „živej“ aplikácie a úzku spoluprácu s vývojárom bez toho, aby grafik posielal podklady vývojárovi a vývojár sa ich snažil implementovať, často s miernym nepochopením.

V celej eknihe nenapíšeme ani kúsok zdrojového kódu, na všetko nám bude stačiť trochu matematiky a tzv. storyboard.

Obsah
# Čo je Auto Layout
* Vonkajšie zmeny
* Vnútorné zmeny
* Výhody oproti frameovému rozloženiu

# Auto Layout bez definovania obmedzení
* Zlúčenie existujúcich prvkov
* Vytvorenie nového spojeného prvku

# Auto Layout definovaním obmedzení
* Anatómia obmedzenia
* Atribúty Auto Layoutu
* Ukážkové rovnice
* Obmedzujúce nerovnosti
* Priority obmedzení
* Skutočná veľkosť obsahu

# Praktická ukážka – magazín
* Nový projekt
* Triedy veľkostí
* Základné rozloženie rozhrania
* Obmedzenie pre zelený a ďalšie prvky
* Konkrétne triedy veľkostí
* Oranžový prvok
* Zelený prvok
* Červený prvok
* Fialový prvok

# Praktická ukážka – dynamická výška riadku tabuľky