Odborná literatura

 
 

Stratégie tvorby bezpečnej školy

Jana Hanuliaková / Martin Koláček - E-knihy jedou
Jazyk: slovenský
Počet stran 220 stran
Formát: Lze měnit formátování a velikost textuinfo
ebux cena 199 Kč
 
 
 
Dostupná pro:
Wooky
Kindle
PocketBook
oblíbená e-kniha

Více o knize

Publikácia reflektuje na aktuálnu problematiku súčasnej pedagogickej praxe, ktorou je agresívne správania detí a mládeže. Primárne sa orientuje na výchovné aspekty prevencie prostredníctvom prosociálnej, osobnostnej a sociálnej výchovy,  na výchovu k hodnotám a tradíciám. Súčasťou textu sú konkrétne návrhy  ako eliminovať agresivitu u žiakov, kyberšikanovanie a praktické ukážky, metodické postupy realizácie programov pri prevencii sociálno-patologických javov.